Bestuur De Bruin

Organisatie > Olim-besturen > Bestuur De Bruin

In het dispuutsjaar 1999-2000 werd Panoplia bestierd door Bestuur De Bruin.

Bestuur De Bruin had de volgende samenstelling:

- Elza de Bruin, praeses
- Gertjan van Baarle, ab-actis
- Matthijs van den Berg, quaestor
- Nelleke Quist, adiutor

[Advertentie]