Bestuur Barnhoorn

Organisatie > Olim-besturen > Bestuur Barnhoorn

In het dispuutsjaar 2000-2001 werd Panoplia bestierd door Bestuur Barnhoorn.

Bestuur Barnhoorn had de volgende samenstelling:

- Pieter Barnhoorn, praeses
- Margreet van Rooijen, ab-actis
- Hugo Louter, quaestor
- Annemarie van Roest, adiutor

[Advertentie]