Bestuur Versteeg

Organisatie > Olim-besturen > Bestuur Versteeg

In het dispuutsjaar 2001-2002 werd Panoplia bestierd door Bestuur Versteeg.

Bestuur Versteeg had de volgende samenstelling:

- Klasien Versteeg, praeses
- Geerten Boogaard, ab-actis
- Nelleke de Bruijn, quaestor
- Henk Scheper, adiutor

[Advertentie]