Bestuur Louter

Organisatie > Olim-besturen > Bestuur Louter

Het bestuur Louter regeerde Panoplia in het dispuutsjaar 2004-2005 onder het motto 'Tintinabullum ultimi circuit tonis' en had de volgende samenstelling:

- Mark Louter, praeses
- Jurjan Aman, ab-actis
- Els Klok, quaestor
- Maaike Snoep, adiutor
- Gert-Jan Broer, vice-praeses

Dit dispuutsjaar deed de functie 'vice-praeses' voor het eerst zijn intrede, waarmee het bestuur uit vijf personen bestond.

[Advertentie]