Activiteiten

Dispuut > Activiteiten

Studie en (geloofs)verdieping zijn unieke eigenschappen van de C.S.F.R. en dus ook van Panoplia. Het doel van Panoplia is, naast het bieden van vriendschap en gezelligheid, ook het bestuderen van de Bijbel en de studie van diverse onderwerpen.

Concreet komt het studiekarakter en de (geloofs)verdieping tot uiting in de Bijbelkringen, de lezingen die georganiseerd worden en de studiekring waarin in kleiner verband allerlei onderwerpen worden besproken.

Bijbelkringen

Iedere twee weken komen de leden van Panoplia in groepjes van ongeveer zeven mensen bij elkaar voor een Bijbelstudie. Ieder jaar kiest het bestuur een Bijbelboek of een thema waarover de kringen zullen gaan. Ook worden de Bijbelkringen ingedeeld. Doordat je zo vaak met dezelfde mensen nadenkt over Gods Woord, bouw je een speciale band met hen op.
De Bijbelkring, traditiegetrouw op de dinsdagavond gehouden, begint om 18.00 uur met een maaltijd bij een van de kringleden thuis. Na de koffie wordt er eerst gezongen en gebeden, en daarna vindt de Bijbelstudie plaats. Als afsluiting van de kring zul je vaak nog gaan borrelen met de kringleden.

Studiekringen

Ieder jaar organiseert Panoplia studiekringen over een groot aantal onderwerpen. In kleinere kring (maximaal 8 mensen) wordt nagedacht over een thema of wordt een boek besproken. Net zoals de Bijbelkring, vindt de studiekring bij een van de kringleden thuis plaats en wordt er begonnen met een maaltijd.
Studiekringen gaan over uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er meestal theologische, filosofische, maatschappelijke en literaire onderwerpen, zoals Moderne Theologie, Augustinus, Europese literatuur rondom de Wereldoorlogen, Inleiding in de filosofie, C.S. Lewis, Hannah Arendt, Modern orthodoxe theologie, Kierkegaard, Moderne Literatuur, Mormonen en Bonhoeffer.

Lezingen

Zo’n zeven keer per jaar organiseert Panoplia een lezing. Net als bij de studiekringen komen er verschillende onderwerpen aan bod. De avond begint om half acht en duurt tot ongeveer elf uur, waarna er nog geborreld wordt.  

In het dispuutsjaar 2018-2019 zijn er lezingen gehouden met de volgende thema's: Nepnieuws, Alternatieve en occulte geneeswijzen, Mystiek, Maarten Luther, Depressie, 'Waartoe is de economie op aarde?' en 'het Vergeten evangelie' van Reinier Sonneveld.
In het dispuutsjaar 2014-2015 zijn er lezingen gehouden met de volgende thema’s: privacy en veiligheid, homoseksualiteit en de Bijbel, Bijbelverhalen in een geseculariseerde kunstwereld, geloof en wetenschap bij Blaise Pascal, de toekomst van het traditionele christendom, debatavond over immigratieproblematiek en Godsverlangen in moderne literatuur. Een grote variatie aan onderwerpen, zoals je ziet.

Overige activiteiten

Naast de bovenstaande activiteiten organiseert Panoplia nog tal van andere activiteiten, zoals Getuigeavonden (waarop samen gezongen en gebeden wordt), HV’s (ledenvergaderingen waarop allerlei zaken besproken worden), WeekWisselingen (weekendjes weg met de verenging, waarin vooral gezelligheid centraal staat), borrels en gezamenlijke maaltijden. Kijk om een indruk te krijgen van deze activiteiten eens onder Foto-impressie.

[Advertentie]