Contact

Contact

Algemeen
Contacten met het dispuut en het bestuur van het dispuut lopen via onze ab-actis, ama. Hannah van Wikselaar. Bij haar kunt u terecht met vragen over of berichten aan onze vereniging. Voor algemene zaken aangaande Panoplia kunt u mailen naar bestuur@panoplia.nl. Tevens is de ab-actis telefonisch bereikbaar via 06-25360464.

Voor specifieke vragen aan een bestuurslid kunt u de volgende e-mailadressen gebruiken:

Praeses (am. Niels Dingemanse) - praeses@panoplia.nl
Ab-actis (ama. Hannah van Wikselaar) - abactis@panoplia.nl (tevens voor kopij ab-actismail; iedere vrijdag vóór 14.00 uur)
Quaestor (am. B. Imthorn) - quaestor@panoplia.nl
Adiutor (am. Jelco Bouma) - adiutor@panoplia.nl
Vice-praeses (ama. Gerjanne Zomer) - vice-praeses@panoplia.nl

Postadres
U kunt uw post voor de vereniging sturen naar het volgende adres:

Ab-actiaat C.S.F.R. Panoplia
T.a.v. Hannah van Wikselaar
Postbus 439
2300 AK Leiden

Bezoekadres
De vereniging komt op verschillende locaties bijeen. Als u een activiteit wilt bezoeken, kunt u in de agenda kijken. De locatie wordt telkens aangegeven bij een activiteit. Geen of onduidelijke locatie? Neem dan contact op met de ab-actis op bovenstaand mailadres.

- Zie ook: Agenda

Adverteren
Wilt u een banner op de website, een berichtje in de weekmail, flyeren onder onze leden of op een andere manier adverteren? Laat het weten aan de acquisitiecommissie via acquisitie@panoplia.nl.

Website
Heeft u vragen of opmerking over deze website, dan kunt u terecht bij de WebCie.

PR-commissie
De PR-commissie is te bereiken via pr@panoplia.nl.

[Advertentie]