Dispuutslied

Dispuut > Dispuutslied

Tekst

 In 1985 wordt de ‘ΠΑΝΟΠΛΙΑ-liedcommissie’ geïnstalleerd, met als taak het verzorgen van een nieuw dispuutslied. Dit lied wordt gebaseerd op een gedicht dat am. Arie van der Knijff in 1984 in zijn aspiranttijd heeft gemaakt. De tekst van het dispuutslied is gebaseerd op de woorden van Paulus in Efeze 6.  De melodie van het lied is afgeleid van die van gezang 301 uit het Liedboek voor de Kerken. Het lied wordt altijd vierstemmig gezongen. Am. Ad Verhage heeft de vierstemmige compositie geschreven. Hieronder volgt de volledige tekst:

Wordt krachtig in de Heere, sterkt u in Zijne macht
opdat uw kracht vermeêre, voor strijd die u nog wacht;
doet aan Gods wapenrusting, weerstaat des bozen macht,
opdat g' in uw verrichting blijft staan in Jezus' kracht!

Staat dan als Panoplieten, uw lendenen omgord
met waarheid en oprechtheid, opdat gij winnaar wordt;
doet aan de gerechtigheid, een leven tot Gods eer,
geeft blijk van uw bereidheid tot getuigen van uw Heer'!

Draagt boven al uw wapens het schild van het geloof,
dat is een waar vertrouwen, op Christus als uw Hoofd;
en neemt de helm der zaligheid, getuigt van uwe hoop,
opdat, wie u aanschouwe, de loopbaan met u loop'!

Wordt gij als Panoplieten in 't strijden eens vervaard:
Gods Woord in d' hand des Geestes is scherper dan een zwaard!
Bidt Hem om Zijn bescherming, smeekt dagelijks om kracht,
opdat g' in uw verrichting moogt staan in Jezus' kracht!


Download het dispuutslied

Als u benieuwd bent hoe het dispuutslied in het echt klinkt, kunt u onderstaand mp3-bestand downloaden:
     - Dispuutslied Panoplia (2:48)

Wie meer geïnteresseerd is in het instuderen van een partij, kan hieronder midi-bestanden van de verschillende partijen downloaden:
     - Sopraanpartij
     - Altpartij
     - Tenorpartij
     - Baspartij

[Advertentie]