Logo

Dispuut > Logo

Toelichting

De soldaat op het Panoplia-logo stelt de wapenstrijder voor uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. De tekst eromheen is Grieks voor "Neemt aan de gehele wapenrusting Gods" en is afkomstig uit Efeze 6: 

"Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En uw voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangelie des Vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, het welk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen."

- Efeze 6: 13 - 18

Download het logo

Hieronder vindt u het logo in verschillende kleuren. Klik op een van de afbeeldingen om een groter formaat te downloaden. Als u drukwerk voorbereidt, moet u zelfs het grotere logo gebruiken, anders krijgt u een slecht en korrelig resultaat.

              

De afbeelding met het witte logo lijkt wellicht op het eerste gezicht leeg te zijn, maar is dat niet! Plaats deze afbeelding op een donkere achtergrond, en u krijgt het logo te zien!

[Advertentie]