Opgave Sint-HV

Organisatie > Bestuur De Graaf > Opgave Sint-HV

Amicae et amici, 

Op donderdag 3 december zal de Sint-HV plaatsvinden aan de Steenschuur 6 te Leiden, en via Zoom. De HV zal verdeeld zijn over twee shifts. Via deze opgavemogelijkheid kunt u zich opgeven voor de shift(s) waarin u aanwezig zou kunnen zijn én de shift die uw voorkeur heeft. Op het moment dat de shift van uw voorkeur vol zit, kunt u, wanneer u de andere shift ook beschikbaar bent, namelijk bij die shift ingedeeld worden. De eerste shift is van 15:00 tot de schorsing, ongeveer 18:00. De aanvang van de tweede shift is afhankelijk van het moment van schorsing, maar dit zal tussen 19:30 en 20:00 zijn. De tweede shift duurt tot het einde van de HV. 

U wordt hierbij verzocht om zich zoveel mogelijk samen met huisgenoten op te geven voor een bepaalde shift. Geef dit aan in de opmerkingen. Verder wordt u geacht de gehele shift aanwezig te zijn, dus geef u alleen op voor een shift als u er van begin tot einde kunt zijn. Voor de tweede shift is de verwachting dat de HV voor middernacht is afgelopen. Mocht u bij deze shift iets eerder de zaal willen verlaten is dat geen probleem.

De deadline voor de opgavemogelijkheid is maandag 30 november om 18:00. De indeling zal verschijnen in de mededelingenapp. Bij het maken van de indeling geldt in principe het idee van eerst komt, eerst maalt. Er zijn echter bij verschillende agendapunten mensen die fysiek aanwezig moeten zijn voor de invulling van het agendapunt. Deze mensen krijgen uiteraard voorrang. Verder zijn er ook enkele mensen die nog niet of weinig bij fysieke activiteiten aanwezig zijn geweest. Wanneer deze mensen zich opgeven, krijgen zij ook voorrang.

Ten slotte zijn we niet vergeten wat de resultaten waren van de enquête voorafgaand aan de Oktober-HV. We zullen daarom als bestuur rekening houden met de verstaanbaarheid van zowel de mensen die in de zaal meevergaderen als de mensen online. 

We zien uw opgaven graag tegemoet!

Met amicale groet, 

Bestuur De Graaf

[Advertentie]