Enquête Prealabels

Organisatie > Bestuur Dingemanse > Enquête Prealabels

Amicae et amici,

Zoals u weet zijn Prealabel 6, 7 en de Eerstejaarsprealabel als online versie met u gedeeld via de Ab-actismail. Middels deze enquête kunt u aangeven of u deze Prealabels nog fysiek wilt ontvangen en zo ja, welke.

[Advertentie]